Hälsoskydd

Anmälningspliktig verksamhet med hygienisk behandling 2022 – 2023

Tillsyn av tatueringsfärger 2022 – 2023

Bassängbad 2021 – 2022

Bullerutredningar 2019

Olämpliga bostäder 2018 – 2019

Utemiljöer på förskolor och skolor 2016 – 2017

Inomhusklimat 2016

Tillsyn av idrottsanläggningar 2014 – 2015

Egenkontroll för fastighetsägare 2008 2009

Miljökvalitetsnorm partiklar 2008 – 2009

Vägtrafikbuller 2008 -2009

Fastbränsleeldning 2008

Legionella 2005 -2007

Utsläpp av växthusgaser 2005 -2007

 

Senast uppdaterad: