Miljökvalitetsnorm partiklar

Projekttid 2008 -2009.

Projektet syftar till att förbättra kunskapsläget och därigenom även beräknings- och mätunderlaget för partiklar i Skånes kommuner och att stimulera till ökad samverkan. Förhoppningsvis ökar också intresset och förståelsen för pågående arbete med emissionsdatabasen för Skåne samt kommunernas, Skånes luftvårdsförbunds och länsstyrelsens luftövervakning. Med ett förbättrat underlag ges kommunerna möjlighet att bättre kontrollera halter i relation till miljökvalitetsnormer, utvärderingströsklar och miljökvalitetsmål.

Rapport

2009-slutrapport-MKN-partiklar Miljösamverkan Skåne

Arbetsgrupp

I arbetsgruppen ingick deltagare från:

Burlöv
Helsingborg (3 deltagare)
Lund
Arbets- och miljömedicin Region Skåne
Länsstyrelsen Skåne
Kommunförbundet Skåne
Materialet har faktagranskats av Lunds Tekniska Högskola.

Material

Presentationsmaterial och projektbeskrivning saknas!

Senast uppdaterad: