Egenkontroll för fastighetsägare

Projekttid 2008 -2009

För att underlätta för fastighetsägaren och förhoppningsvis minska klagomålen till miljökontoren samt att förtydliga fastighetsägarens ansvar både mot hyresgäster och tillsynsmyndigheter har Miljösamverkan Skåne tagit fram ett informationsmaterial som riktar sig speciellt till fastighetsägare. Syftet med informationsmaterialet är att underlätta för fastighetsägaren vid egenkontroll samt att ge en bra information om vilka lagar och förordningar som denne är skyldig att efterleva.  Informationen har utformats som informationsblad där varje blad har information om en speciell företeelse. Informationsbladen finns för följande område:

I arbetsgruppen ingick deltagare från.

Malmö
Landskrona
Höganäs
Ängelholm
Båstad
Burlöv
Länsstyrelsen Skåne

Material

Miljösamverkan Skåne egenkontroll för fastighetsägare_informationsmaterial 2008

Senast uppdaterad: