Legionella

Projekttid 2005 - 2007

Syftet har varit att ta fram en enhetlig och vägledande information om legionella till fastighetsägare och bostadsrättsföreningar i Skåne samt informera om aktuella rapporter och hemsidor för djupare kunskaper i ämnet. Informationen är tänkt att användas i förebyggande syfte för att om möjligt undvika tillväxt av legionella. Respektive miljökontor eller motsvarande kan skicka ut informationen till t.ex. större fastighetsägare och bostadsrättsföreningar i kommunen.

Arbetsgrupp

I arbetsgruppen ingick deltagare från

Ängelholm
Helsingborg
Lund (två deltagare)
Perstorp
Lomma
Smittskydd Skåne
Kommunförbundet Skåne

Material

Legionella Handläggarstöd – Information om legionella till berörda verksamheter och vägledning vid legionellautbrot

Legionella följebrev

Legionella kyltornsinformation 2 sidor TRYCK

Legionella kyltornsinformation 4 sidor TRYCK

Information till fastighetsägare

Information till verksamhetsutövare (38 §)

Kyltornsenkät följebrev

Kyltornsenkät svarsblankett

Senast uppdaterad: