Skönhetssalonger – är uppskjutet till 2022

Projektstart april 2022

När projektbeställningen togs fram räknade vi med att handboken och de allmänna råden skulle finnas på plats vid projektstarten. Men Socialstyrelsens nya allmänna råd och vägledning beräknas vara färdiga först till årsskiftet 2021/2022. Därför har Miljösamverkan Skånes styrgrupp bestämt att projektstarten skjuts upp.

Information från Socialstyrelsen:

  • De nya allmänna råden och handboken beräknas komma till årsskiftet 2021/2022
  • Den nya lagen om fillers (som går djupare än yttersta hudlagret och är estetiskt) träder i kraft den 1 juli 2021, Socialstyrelsen ska skicka ett meddelandeblad till kommunerna om detta under våren. Lagen innebär bland annat att endast sjuksköterskor får utföra behandlingen och IVO har tillsyn över de delarna.
  • Ändringar i 38 § , ska gälla även andra smittor än blodsmitta till exempel infektionsrisk etc. Träder i kraft den 1 juli 2021. Lagen kan komma att innebära att t ex barberare blir anmälningspliktiga. Socialstyrelsen ska skicka ett meddelandeblad till kommunerna om detta under våren.
  • För närvarande lägger Socialstyrelsen mycket tid på att delta i fokusgruppen för hälsoskydd inom den Nationella tillsynsstrategin, som ska beslutas i oktober 2021 och gälla 2022-2024.

Har du frågor om projektet kontakta elin.ulander@skaneskommuner.se

Senast uppdaterad: