Tillsyn av tatueringsfärger

Projektet startade i maj 2022

Syfte

Projektets syfte är främst att skapa klarhet över vad förändringen i lagstiftning innebär för inspektörernas tillsyn av tatueringsfärger. Dessutom ska inspektörerna kunna hjälpa verksamheterna att göra rätt, vilket minskar riskerna för kunden samtidigt som risken reduceras för att vi stöter på färger som inte uppfyller kraven i lagstiftningen. Ett gemensamt material som kan användas vid inspektioner ger samsyn och lika bedömningar.

Genomförande 

Till inspektörer:

Inom projektet ska vi ta fram en checklista för tillsyn av tatueringsfärger. Kopplat till checklistan ska det finnas ett handläggarstöd som bland annat innehåller exempel på bedömningar och märkning. Hanläggarstödet ska också innehålla ett kapitel med bakgrund till varför det är viktigt med rätt färger, vad som kan hända vid allergi etc. (skrivs av Arbets-och miljömedicin).

Till verksamhetsutövare:

Gruppen ska ta fram information (informationsblad/broschyr) till verksamhetsutövarna. Materialet till dem ska vara en kortare och enklare version av handläggarstödet.

Referensgrupp:

Läkemedelverket kommer att vara referensgrupp (de ha sagt ja!).

Presentation av materialet/ Utbildningstillfälle

Materialet ska presenteras vid en digital träff, alternativt i något annat passande sammanhang. Presentationen kan kombineras med ett utbildningstillfälle.

Utvärdering av materialet:

Inom projekttiden ska vi sammanställa frågor för utvärdering av materialet. Frågorna skickas ut i slutet av 2023, och en enkel sammanställning görs 2024.

Senast uppdaterad: