Aktörer och roller

Arbetet organiseras med en styrgrupp, beredningsgrupp, verksamhetsledare samt arbetsgrupper för respektive projekt och nätverk.

Miljöförvaltningarna/miljöförbunden

Representanter från miljöförvaltningarna/miljöförbunden ingår i Miljösamverkan Skånes styrgrupp och beredningsgrupp. Kommunernas inspektörer deltar i de arbetsgrupper som bildas till projekt, tematiska träffar eller andra arrangemang.

Länsstyrelsen Skåne

Länsstyrelsen Skåne har ansvar för tillsynsvägledning vilket innebär att ge stöd och råd för att samordna och utveckla tillsynen till de kommunala nämnderna som ansvarar för miljö- och hälsoskyddsfrågor. Samordningen sker bland annat genom Miljösamverkan Skåne.

Representanter från länsstyrelsen ingår i Miljösamverkan Skånes styrgrupp och beredningsgrupp. Länsstyrelsens tjänstepersoner deltar i de arbetsgrupper som bildas till projekt, tematiska träffar eller andra arrangemang. En av Miljösamverkan Skånes två verksamhetsledare är anställd av länsstyrelsen.

Skånes Kommuner är de skånska kommunernas intresseorganisation och ska hjälpa och stötta kommunerna för ett effektivt arbete. En av Miljösamverkan Skånes två verksamhetsledare är anställd av länsstyrelsen.

Region Skåne

Arbets- och miljömedicin Region Skåne medverkar som sakkunniga om miljörelaterad ohälsa och miljömedicin. En representant från Arbets-och miljömedicin ingår styrgruppen. Tjänstepersoner vid arbets- och miljömedicin deltar i de arbetsgrupper som bildas till projekt, tematiska träffar eller andra arrangemang.

 

Senast uppdaterad: