Nyckeltal för miljöförvaltning

De tio största miljöförvaltningarna i Skåne, vilket även inkluderar Skånes två miljöförbund (10-gruppen) har under flera år arbetet med att ta fram nyckeltal. Arbetet har bland annat inspirerats av det arbete som Miljösamverkan Stockholm har bedrivit kring nyckeltal sedan 2007.

Arbetsgruppen

Vi behöver bli fler deltagare i arbetsgruppen! Hör av dig till elin.ulander@skaneskommuner.se om du vill vara med!

Tankarna om att ta fram gemensamma nyckeltal för alla miljökontoren i Skåne växte fram som en ide på miljöchefsträffen oktober 2017 och en arbetsgrupp bildades. Arbetsgruppen har sedan dess träffas regelbundet vid ett par tillfällen om året. På liknande sätt som i Stockholm har även Skåne anslutit sig till Miljöbarometern. Miljökontoren lämnar statistik på Miljöbarometerns interna webbplats, där sedan också materialet sammanställs och kan presenteras externt. Insamlandet av statistik påbörjades 2017 som ett ”provår”. De rapporterade nyckeltalen innehåller fortfarande stora olikheter sannolikt kopplat till instruktioner/tolkningar, därför har redovisningen tagits bort från den externa webbplatsen.

Deltagare i arbetsgruppen

I arbetsgruppen ingår deltagare från:

Söderåsens miljöförbund
Skurup
Malmö
Skånes Kommuner

 

Workshops

För att ge alla som jobbar med nyckeltal på miljöförvaltningarna möjlighet att vara med och vidareutveckla arbetet ska arbetsgruppen bjuda in till minst en gemensam workshop per år. Inbjudan riktas både till miljöchefer och tjänstepersoner.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Elin Ulander