Nyckeltal för miljöförvaltning

Tankarna om att ta fram gemensamma nyckeltal för alla miljökontoren i Skåne växte fram som en idé på miljöchefsträffen i oktober 2017 och en arbetsgrupp bildades. Arbetsgruppen har sedan dess träffats regelbundet vid ett par tillfällen om året.

På liknande sätt som i Stockholm har även Skåne anslutit sig till Miljöbarometern. Miljökontoren lämnar statistik på Miljöbarometerns interna webbplats, där sedan också materialet sammanställs och kan presenteras externt. Insamlandet av statistik påbörjades 2017 som ett ”provår”. De rapporterade nyckeltalen innehåller fortfarande stora olikheter sannolikt kopplat till instruktioner/tolkningar, därför har redovisningen tagits bort från den externa webbplatsen.

Deltagare i arbetsgruppen

I arbetsgruppen ingår deltagare från:

Söderåsens miljöförbund
Skurup
Malmö
Kristianstad
Ängelholm
Skånes Kommuner

 

Workshops

För att ge alla som jobbar med nyckeltal på miljöförvaltningarna möjlighet att vara med och vidareutveckla arbetet bjuder arbetsgruppen  in till två gemensamma workshops per år. Workshopen vänder sig till alla som rapporterar eller på annat sätt arbetar med nyckeltalen på miljöförvaltning.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Elin Ulander