Utemiljöer på förskolor och skolor

Projekttid maj 2016 - maj 2017

Utbildningen ska belysa kommunens olika roller och problemställningar som finns kring utemiljöerna på förskolor och skolor. Utbildningen ska vara anpassad och lämplig för både små och stora kommuner i Skåne. Efter utbildningen ska inspektörerna ha bättre förutsättningar för att kunna ställa krav i tillsynen för att säkerställa en bra utemiljö och därmed barnens hälsa.

Projektbeskrivning

MSS Projektbeskrivning utemiljö på förskolor och skolor 2016-10-24

I arbetsgruppen ingick deltagare från:

Hässleholm
Lund
Kristianstad
Vellinge
Malmö
Länsstyrelsen Skåne
Kommunförbundet Skåne

Rapport

Miljösamverkan Skåne rapport utemiljön på förskolor och skolor 2017

Broschyr

Information om utemiljöer och friytor vid förskolor och skolor – till dig som är verksamhetsutövare

Miljösamverkan Skåne Utemiljöer A5 broschyr augusti 2017

 

 

Senast uppdaterad: