Nätverk

Inom Miljösamverkan Skåne drivs tematiska nätverk för att skapa forum där inspektörer som arbetar inom samma områden kan träffas för att hjälpas åt och dela erfarenheter.

Nätverkens syfte är att ge deltagarna möjlighet att arbeta mer likvärdigt genom att lära känna andra inspektörer och förenkla kontakterna. Miljösamverkan Skånes verksamhetsledare har en viktig roll att stötta nätverken samtidigt som det kräver ett aktivt deltagande av var och en som är med för att resultatet ska bli bra och effektivt!

Det finns också ett nätverk för miljöchefer i Skåne samt nätverket EMIL som är ett samarbete mellan tillsynsmyndigheter inom miljöområdet, åklagare och polis i Skåne.

 

Senast uppdaterad: