Olämpliga bostäder

Projekttid: juni 2018 - november 2019

Syftet med projektet är att inspektörerna ska bli säkrare i sin bedömning och processen för att döma ut lokaler och bostäder. Problematiken inom området ska belysas och projektet ska ge stöd för hur inspektörerna kan förbereda sig för olika situationer, till exempel när personer riskerar att bli bostadslös på grund av att en bostads döms ut. Detta bör leda till en både snabbare och tydligare process för de boende/hyresgästerna och fastighetsägaren. Större likvärdighet i processen mellan kommunerna leder i sin tur till att rättssäkerheten bör bli högre.

Projektbeskrivning

MSS Projektbeskrivning olämpliga boenden, januari 2019

Arbetsgrupp

I arbetsgruppen ingick deltagare från:

Malmö
Svedala
Lund
Helsingborg
Vellinge
Projektledning: Miljösamverkan Skåne

Material

MSS_olampliga_bostäder_20200313 inkl protokoll
MSS_olampliga_bostader_20200313 utan protokoll
MSS_olampliga_bostader_20200313_protokoll (checklista)

Workshop hälsoskyddsinternat 2019

Frågor diskussionspass

Övrigt material från utbildningsdagen vid hälsoskyddsinternatet finns under ”Material från utbildningar”.

 

 

Senast uppdaterad: