Fastbränsleeldning

Projekttid 2008

Projektet fastbränsleledning är ett projekt för att ta fram gemensamma riktlinjer för småskalig fastbränsleeldning i Skåne. Målet är att genom vägledning till kommunerna minska utsläppen av föroreningar från fastbränsleeldning. Målet är också att underlätta ärendehanteringen i kommunerna genom att ta fram riktlinjer för hantering av småskalig fastbränsleeldning.

I arbetsgruppen ingick deltagare från:

Malmö
Kristianstad
Lund
Bromölla
Sjöbo
Helsingborg
Sotarna i Lund
Länsstyrelsen Skåne
Kommunförbundet Skåne

Material

Miljösamverkan Skåne Småskalig fastbränsleeldning_maj 2008

Komplettering till rapporten om P- och CEmärknig_2008

Följebrev till kommunerna_2008

Exempel på information om vedeldning:

Exempel 1_VedeldningsinfoLund2

Exempel 2_VedeldningsinfoLund3

 

Senast uppdaterad: