Vägtrafikbuller

Projekttid: september 2008 - december 2009

Huvudsyftet med projektet är att underlätta arbetet med vägtrafikbullerfrågor och därvid ta fram ett kunskapsunderlag och en mall hur man kan arbeta med dessa frågor. Såväl trafikplaneringsåtgärder som åtgärder vid fastigheter och bullerkällan ska ingå. EU:s bullerdirektiv ska beaktas i projektet. Målgruppen för kunskapsunderlaget ska vara såväl verksamhetsutövare (väghållare) som tillsynsmyndigheter. Effekter av projektet förväntas bli ökade kunskaper om vägtrafikbuller och att antal trafikbullerutsatta människor minskar.

Projektbeskrivning

Projektbeskrivning Vagtrafikbuller0901133

I arbetsgruppen ingick deltagare från:

Vellinge
Malmö
Landskrona
Lund
Eslöv
Arbets- och miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Lund
GIS-Centrum Lunds Universitet
Vägverket region Skåne
Länsstyrelsen Skåne
Kommunförbundet Skåne

Rapport

Miljösamverkan Skåne rapport Vägtrafikbuller

Senast uppdaterad: