Utsläpp av växthusgaser

Projekttid 2005 -2007

Projektet skall fokusera på energi- och transportfrågor och hur tillsynsarbetet kan effektiviseras samt hur verksamhetsutövarnas kunskap och engagemang kan förbättras inom dessa områden. Projektet bör inspirera och ge exempel hur man kan arbeta med klimatfrågorna på miljökontoren och bidraga till att fler kommuner blir klimatkommuner.

Projektbeskrivning

projektplan utsläpp av växthusgaser 2006

Rapport

Energi i tillsynen

Senast uppdaterad: