Nu är Miljösamverkans handläggarstöd för prövning av minireningsverk färdigt!

Nu är Miljösamverkans handläggarstöd för prövning av minireningsverk färdigt!

Publicerad:

Dela nyhet:

Detta handläggarstöd har tagits fram inom projektet små avlopp och gemensamhetsanläggningar i Miljösamverkan Skåne. Handläggarstödet är till för dig vid kommunen som arbetar med prövning av minireningsverk. Det kan användas av både nya och mer

Fler nyheter

Nyheter

Insamling av idéer inför 2024-års verksamhetsplan

Under våren kan du skicka in dina idéer och förslag inför nästa års verksamhetsplan! Insamlingen sker via en länk som öppnar i slutet av vecka 5, och insamlingen pågår till och med v 10. Verksamhetsplanen

Miljösamverkan Skånes styrgrupp ska i mitten av maj besluta om verksamhetsplanen 2023. Innan midsommar kommer vi att informera alla berörda om vilka projekt och aktiviteter som beslutats. Verksamhetsplanen kommer därefter att finnas tillgänglig på hemsidan.

Fler nyheter