Nu kan du delta i tillsynen inom projektet

Tillsynsperioden är den 27 februari till den 15 september

Tillsyn

Eftersom förutsättningarna skiljer sig mellan kommunerna kan ni själv välja vilket antal bassängbad ni vill besöka och återrapportera inom projektet. Ni avgör också själv vilken checklista ni ska använda.

Material

Projektarbetsgruppen har tagit fram ett material som består av:

-checklista badtillsyn små bad

-checklista bassängbad utförlig tillsyn

-tillsyn på bassängbad – kunskapssammanställning och praktiska tips

Allt material ligger i menyn till höger under rubriken ”Material”.

Rapportering

För att kunna göra en sammanställning av tillsynen inom projektet ska ni senast den 15 september 2022 rapportera in en del uppgifter till projektarbetsgruppen. Rapporteringen har fokus på om verksamheterna som fått tillsyn inom projektet har kännedom om de nya allmänna råden. Rapporteringsfrågorna är kopplade till de frågor i checklistorna som är med blå text, alltså måste dessa ha besvarats vid inspektionen.

(Checklista badtillsyn – utförlig tillsyn: 1.2, 1.4, 2.1 – 2.11)
(Checklista badtillsyn små bad: 1.3, 1.4, 2.1 – 2.11)

Rapporteringen görs i ett webbformulär som ni når via nedanstående länk. Klicka på länken och rapportera varje inspektion för sig.

LÄNK TILL RAPPORTERING

Om projektet

I februari 2021 började nya allmänna råd och en vägledning om bassängbad från Folkhälsomyndigheten att gälla. Även om det har kommit nytt material saknar inspektörerna material för att göra bedömningar vid inspektionerna och för att bli säkrare i sin kravställning.

För bassängbaden kommer det ständigt nya reningstekniker och det är svårt att som inspektör veta dels hur tekniken fungerar, dels hur effektiv den är. Eftersom det finns olika typer av bassängbad finns det också olika risker med baden, även vägledningen separerar mindre och stora bad och ställer olika krav på dessa. Det skiljer sig om baden är inom- eller utomhus, små- eller stora etc. Något som ökar är bostadsrättsföreningar som anlägger pool. Poolen används då av många personer, och den ansvarige är ofta boende i föreningen som inte är kunnig inom vilka regler och risker som finns. När det gäller hälsa kopplat till bad lyfts ofta de negativa hälsoaspekterna så som luftrörsbesvär och astma. Bassängbad innebär även positiva hälsoeffekter som vi vill lyfta i ett bredare perspektiv inom projektet.

Syftet med projektet är öka kvaliteten på tillsynen genom kunskap och samordnade bedömningar. Vi vill också fokusera på hälsan i ett brett perspektiv, både risker och fördelar med bassängbad ska lyftas. Detta ger i längden bättre kvalitet på bassängbaden och mindre risk för olägenhet.

Senast uppdaterad: