Tillsyn på bassängbad 2021 - 2022

Om projektet

I februari 2021 började nya allmänna råd och en vägledning om bassängbad från Folkhälsomyndigheten att gälla. Även om det har kommit nytt material saknar inspektörerna material för att göra bedömningar vid inspektionerna och för att bli säkrare i sin kravställning.

För bassängbaden kommer det ständigt nya reningstekniker och det är svårt att som inspektör veta dels hur tekniken fungerar, dels hur effektiv den är. Eftersom det finns olika typer av bassängbad finns det också olika risker med baden, även vägledningen separerar mindre och stora bad och ställer olika krav på dessa. Det skiljer sig om baden är inom- eller utomhus, små- eller stora etc. Något som ökar är bostadsrättsföreningar som anlägger pool. Poolen används då av många personer, och den ansvarige är ofta boende i föreningen som inte är kunnig inom vilka regler och risker som finns. När det gäller hälsa kopplat till bad lyfts ofta de negativa hälsoaspekterna så som luftrörsbesvär och astma. Bassängbad innebär även positiva hälsoeffekter som vi vill lyfta i ett bredare perspektiv inom projektet.

Syftet med projektet är öka kvaliteten på tillsynen genom kunskap och samordnade bedömningar. Vi vill också fokusera på hälsan i ett brett perspektiv, både risker och fördelar med bassängbad ska lyftas. Detta ger i längden bättre kvalitet på bassängbaden och mindre risk för olägenhet.

Material

Rapport från tillsynen maj – september 2022

Projektarbetsgruppen har tagit fram ett material som består av:

-checklista badtillsyn små bad

-checklista bassängbad utförlig tillsyn

-tillsyn på bassängbad – kunskapssammanställning och praktiska tips

Allt material ligger i menyn till höger under rubriken ”Material”.

 

 

Senast uppdaterad: