Kalender

 

Aktuellt kalendarium

9 september 2021

Workshop med erfarenhetsutbyte kring nyckeltal för miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll

Tid: 09.00 – 12.00

Workshopen vänder sig till alla som rapporterar eller på annat sätt arbetar med nyckeltalen.

Alla deltagare kommer att ha möjlighet att samtala om erfarenheter från rapporteringen och om hur vi kan använda oss av rapporten i vår verksamhet. Vi kommer också att prata om fokusområden inför hösten.

Anmäl dig via länken: https://forms.office.com/r/FbcpjW7UC3

Program med mer information: MSS inbjudan nyckeltal 9 september 2021

16 – 17 september 2021

Miljöchefsträff på Hotel Öresund Landskrona

Vi hoppas kunna genomföra träffen som planerat, går det inte flyttas den fram (vi ställer inte om till en digital träff).

Planeringsgruppen består av Aida Prag (Östra Göinge), Jörgen Hanak (Landskrona), Torbjörn Håkansson (Hässleholm) och Elin Ulander (Skånes Kommuner).

Första dagen kommer vi att lägga fokus på samverkan samt goda och mindre goda exempel från miljöförvaltningarna. Dag två fokuserar vi bland annat på miljöförvaltningarnas uppdrag och ansvar kopplat till förvaltningslagen. I programmet står vilka punkter du som deltagare bör förbereda innan träffen.

Anmäld dig via länken: anmälningstiden har gått ut, kontakta elin.ulander@skaneskommuner.se om du har frågor kring anmälan.

Program med mer information:  Inbjudan miljöchefsträff Skåne 2021

14 oktober 2021

Dricksvattennätverk – träff

Tid: 09.00 – 12.00

Meddela elin.ulander@skaneskommuner.se om du har någon punkt till agendan.

Mer information kommer.

27 oktober

Halvdag om små avlopp

Mer information kommer

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad: