Kalender

Aktuellt kalendarium

4 februari
Digital workshop kring miljöförvaltningarnas nyckeltal för miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll

Klockan 09.00 -12.00

Välkomna till en digital workshop som vänder sig till alla som arbetar med nyckeltal på miljökontoren i Skåne.
Bland annat kommer ni att få höra om hur det gick för de fokusgrupper som har arbetat vidare med två av nyckeltalen efter träffen i höstas.

Mer information med möjlighet att anmäla sig kommer att skickas ut efter nyår.

Under rubriken ”Nyckeltal” på hemsidan finns mer information om arbetet med nyckeltalen, rapporter, minnesanteckningar etc.

8 april
Träff dricksvattennätverket i Skåne

Klockan 09.00 – 12.00

Mer information kommer.

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad: