Kalender

 

Välkommen till en utbildningsdag om miljökvalitetsnormer för vatten
Datum och tid: 28 februari 2024 kl. 09.00 – 12.00
Mötesform: Digitalt i Skype

Anmälan och frågor: Senast 23 februari
Anmäl dig här:
Miljökvalitetsnormer för vatten | Länsstyrelsen Skåne (lansstyrelsen.se)

Utbildningen kommer att omfatta miljökvalitetsnormer för skånska vattenförekomster, tillhörande kartor och verktyg och vänder sig främst till miljöinspektörer vid kommunerna.

Länsstyrelsen presenterar även erfarenheter från sin tillsyn inklusive hur olika checklistor kan användas för punktutsläpp (tex avloppsreningsverk), mer diffusa utsläpp vid lantbruk och en mer neutral för industri/övrig miljöfarlig verksamhet.

Avslutningsvis blir en del med workshop för deltagarna – med bland annat möjligheter, utmaningar, verktyg samt samarbeten över kommungränserna.

Det finns en möjlighet att skicka in frågor i förväg – tänk på det – ju bättre ställda frågor, desto bättre kan vi anpassa innehållet.

Har du frågor om utbildningen kan du kontakta niklas.hansson@lansstyrelsen.se

 

Välkommen till en digital TEMA-timme måndagen den 11 mars om
INDIKATIONER PÅ MÄNNISKOHANDEL/EXPLOATERING SOM MAN KAN STÖTA PÅ VID TILLSYN
Klockan 10.00 – 11.00.

Den här gången är det Caroline Tandefelt som berättar om sina erfarenheter.

Caroline är enhetschef på Enheten för trygghet och samordnad tillsyn, på Malmö miljöförvaltning.
Förutom Carolines presentation hinner vi med en stund för diskussion.
Anmäl dig HÄR senast den 8 mars klockan 12.00.  Länken till Teams skickas ut fredagen innan arrangemanget.

TEMA-timmen är kostnadsfri.

TEMA-timme är en del i Miljösamverkan Skånes verksamhetsplan. Tanken är att vi under en timme riktar in oss på ett specifikt ämne och lyssnar på hur en kommun, länsstyrelsen, Arbets- och miljömedicin eller någon extern föreläsare jobbar med ämnet. Vi ska fånga upp ämnen som är aktuella för stunden, och det blir två – tre tillfällen per termin. Hör gärna av dig om du har något du vill berätta om!  

Välkommen till en TEMA-timme om SOLCELLSPARKER onsdagen den 10 april
klockan 10 – 11.

Mer information kommer inom kort!!

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad: