Kalender

 

Aktuellt kalendarium

31 augusti 2022
Nyckeltal i Skåne – digital träff
Klockan 9 -11

Projektgruppen för nyckeltal i Skåne bjuder in till en digital träff. Vi ska presentera rapporten (skickad till miljöförvaltningarna i juni)  och det ges möjlighet för diskussion. Träffen vänder sig till alla inom miljöförvaltning som rapporterar eller på annat sätt arbetar med nyckeltalen.Program (kan komma att justeras):

  • Redovisning av resultat och tankar från rapporteringen av nyckeltal för 2021
  • Information om att SKR startar ett nationellt nätverk för nyckeltal inom miljöförvaltning
  • Vad är viktigt när man jobbar med nyckeltal – diskussionspass med kort redovisning. Resultatet från diskussionen blir Skånes input till det nationella nätverket.
  • Nya deltagare till arbetsgruppen

Träffen är kostnadsfri, anmälan görs vi länken HÄR senast den 26 augusti.

Länk till träffen skickas dagen innan träffen.

29 september 2022
Presentation av materialet inom projekt e-handel livsmedel
Klockan 10 – 11

Arbetsgruppens presentation.
Mer  information kommer i början av hösten.

6 – 7 oktober 2022

Miljöchefsträff Ystad

27  oktober  2022
Utbildning tillsyn av dricksvattenledningar – digital

Utbildningen är en del av miljösamverkans projekt
Mer information kommer i början av hösten.

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad: