Kalender

 

25 april 2023
Tillsyn på spillvattenledningsnätet
Klockan 09.00 – 12.00 Länsstyrelsen Skåne, Malmö, Hörsalen, Ingång Skomakargatan 5

Inbjudan Tillsyn på spillvattenledningsnätet

Miljösamverkan Skåne presenterar sitt projekt om tillsyn på spillvattenledningsnätet. Alla miljöinspektörer är välkomna oavsett erfarenhet och hur mycket tillsyn din miljöförvaltning har haft på ledningsnätet.

  • Presentation av Miljösamverkan Skånes projektmaterial om tillsyn på spillvattennät.
  • Diskussion i grupper om hur arbetet med tillsyn på spillvattennätet går till.
  • Återsamling och diskussion om hur vi går vidare med tillsynen på ledningsnätet.

Anmäld dig via länken : Tillsyn på spillvattenledningsnätet | Länsstyrelsen Skåne (lansstyrelsen.se)

Sista dag för anmälan är den 17 april.

Har du frågor kan du kontakta trine.gadmar@lansstyrelsen.se

Välkomna!

24 maj 2023

Miljösamverkans nätverk för fordonsbranschen

Klockan 10 – 12

Det har tidigare varit regelbundna träffar med nätverket, och nu vi vill skapa en kontinuitet igen. Andreas Håkansson, miljöinspektör i Kristianstad, kommer att vara med och hålla i trådarna tillsammans med Elin.

Inom nätverket ska vi bland annat prata om frågor kring den nationella tillsynsstrategin, dela erfarenheter och stötta varandra. Det är viktigt att vi alla är aktiva och hjälps åt!

  • Vi vill gärna veta vad du vill prata om vid träffen, har du någon speciell fråga, eller kan du tänka dig att berätta om något som hänt i din kommun?
    Skicka gärna input till elin.ulander@skaneskommuner.se

Träffen är digital och kommer inte att spelas in.

Sista anmälningsdag är den xx

Anmälan är inte öppen ännu.

1 juni 2023
Miljösamverkans dricksvattennätverk
Klockan 09.00 -12.00 i Lund

 

 

Välkomna / Elin & Andreas

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad: