Utredning av legionella i bostadshus

Malmö miljöförvaltning har i oktober 2022 uppdaterat sina rutiner och material som används vid utredning av legionella i bostadshus. Det är fritt för andra miljöförvaltningar i Skåne att använda materialet.

Stöd och vägledning vid misstänkt smitta av legionella i bostadshus

En sammanfattande beskrivning är att dokumenten är stöd och vägledning i handläggningen av ärenden då någon misstänks ha smittats av legionella i ett bostadshus. Dokumenten omfattar rutin, informationsblad, svarsblanketter samt skrivelse- och beslutmallar. När och hur de olika dokumenten är tänkta att användas beskrivs i rutinen.

Ett medskick från Malmö miljöförvaltning är att dokumenten är framtagna relativt nyligen (och därför testas av oss själva i nuläget, och kan komma att revideras efterhand) och att beslutmallarna inte är prövade av överinstans.

Kontaktpersoner i Malmö är cecilia.johansson4@malmo.se och david.lindsjo@malmo.se

Förklaring till bifogade filer:

Utredning av legionella i bostadshus – rutin
En övergripande rutin för handläggningen av legionellaärenden i bostadshus från att anmälan kommer in till att vi avslutar ärendet.

1. Utredning av ligionella i bostadshus – rutin feb 2023

Mejlmall 1 – Information om provtagning

Mejlmall till fastighetsägare som vi skickar ut i samband med att vi fått in anmälan från Smittskydd om att en person misstänks ha smittats av legionella i en bostadsfastighet.

2. Mejlmall 1 – Information om provtagning

Informationsblad – Legionella 2022
Information och råd till fastighetsägare avseende legionella, som skickas som bilaga tillsammans med mejlmall 1.

3. Informationblad – Legionella 2022

Mejlmall 2 – Information om provsvar
Mejlmall till fastighetsägare med besked om att legionella påvisats i den aktuella bostadsfastigheten.

4. Mejlmall 2 – Information om provsvar

Blankett för redovisning av egenkontroll avseende legionella
Svarsblankett för redovisning av egenkontroll för att förebygga legionella, riktad till fastighetsägare. Skickas som bilaga till mejlmall 2.

5. Blankett för redovisning av egenkontroll avseende legionella

Legionella, beslut utredning och åtgärder
Mall för beslut om föreläggande av utökad provtagning, utredning och åtgärder i legionellaärenden.

6. BOST, Legionella, beslut utredning och åtgärder feb 2023

Bilaga 1 Blankett för redovisning av felsökning av vattensystem
Svarsblankett för redovisning av utredning av riskkonstruktioner och vattentemperaturer i den aktuella fastighetens vattensystem, riktad till fastighetsägaren. Bilaga till föreläggandet ovanför.

7. Bilaga 1 Blankett för redovisning av felsökning av vattensystem

Legionella, beslut uppföljning
Mall för beslut om föreläggande av uppföljande provtagning i legionellaärenden.

8. BOST, Legionella, beslut uppföljning feb 2023

 

Senast uppdaterad: