Hälsoskydd

Ett nätverk för miljö- och hälsoskyddsinspektörer.

Nätverket fokuserar på hälsoskyddsfrågor och har en träff per år.

Dokumentation från nätverksträffarna ligger under Material från utbildningar.

Senast uppdaterad: