Bassängnätverket

Nätverket finns för att vi ska kunna jobba tillsammans med frågor rörande tillsyn på stora och små bassängbad. Det bygger på att vi hjälps åt att svara på varandras frågor, kommentera och berätta om bra och mindre bra erfarenheter. Bassängnätverket startas på initiativ av Miljösamverkan Skånes projektgrupp som jobbar med bassängbad i samband med att de nya allmänna råden och vägledningen kommit. Projektet drivs till och med hösten 2022. Då kommer en utvärdering att göras för att se om nätverket ska fortsätta. Teamskanalen ”Skånes bassängnätverk” används som samarbetsplattform.

Senast uppdaterad: