Emilgruppen

Emil-gruppen tillkom 1995 (namnsdag Emil) och är en samarbetsgrupp mellan tillsynsmyndigheter inom miljöområdet, åklagare och Polismyndigheten i Skåne.

Gruppens syfte är att främja samarbetet mellan dessa myndigheter för att effektivisera hanteringen av och förebygga miljöbrott. Miljöbrott inkluderar allt från missade redovisningar till organiserad brottslighet av stor omfattning.

Av 1 kap. 17 § miljötillsynsförordningen (2011:13) framgår att; ”Tillsynsmyndigheterna ska samordna tillsynen om det är ändamålsenligt och möjligt. För att förebygga brott mot miljöbalken och för att effektivt hantera sådana brott, ska länsstyrelsen verka för samarbete mellan Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten (REMA) och de myndigheter som svarar för tillsyn enligt miljöbalken.” Förordning (2014:1243).

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Elin Ulander