Dricksvatten i Skåne

Ett nätverk för livsmedelsinspektörer som har kontroll inom dricksvattenområdet.

Nätverket fokuserar på livsmedelslagstiftningen och Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten. Deltagarna träffas en gång per termin.

Dokumentation från nätverksträffarna finns på Livsmedelsverkets sida livsteck.net i arbetsrummet Vatten i Skåne.

 

Senast uppdaterad: