Länsmöte för livsmedelskontroll

Ett nätverk för livsmedelsinspektörer och andra inom miljöförvaltningen som jobbar med livsmedelskontroll.

Länsmöten för livsmedelskontroll arrangeras två gånger per år.  Mötena arrangeras alltid i samarbete med Livsmedelsverket. För att skapa bra möten med hållbar struktur ska det från hösten 2020 som grund finnas ett återkommande upplägg på mötena, vilket kan innebära:

  • Livsmedelsverket har ordet (det ska som tidigare finnas möjlighet att skicka in frågor i förväg)
  • Information från Länsstyrelsen Skåne
  • Information från Miljösamverkan (om det finns planerade eller pågående projekt eller aktiviteter inom livsmedel)
  • Information från Smittskydd Skåne (förutsatt att de har möjlighet att delta)
  • Samverkanspunkt; gruppdiskussioner/case kring frågor som deltagarna själv förbereder inför mötet
  • Utvärdering av träffen

Samtidigt kommer det självklart vara möjligt att vid behov göra tematiska Länsmöten när det så efterfrågas.

Kontakta gärna elin.ulander@skaneskommuner.se eller elisabeth.colleen@lansstyrelsen.se för inspel och idéer till mötena!

Dokumentation från nätverksträffarna ligger under Material från utbildningar.

Senast uppdaterad: