Material

Handläggarstöd:

MSS Handläggarstöd för sanering av kvicksilver i avloppsrör vid tandläkarkliniker_juni 2023

Bilagor:

 1. Flödesschema
 2. Information till tandvårdskliniker om kvicksilversanering
 3. MN Delegationsbeslut Föreläggande om sanering
 4. Information till fastighetsägare om tandvårdskliniker och kvicksilversanering
 5. Anmälningsblankett kvicksilversanering
 6. Information till anmälningsblankett
 7. Beslut om utökad tidsfrist
 8. Föreläggande till vu om kartering/undersökning
 9. Beslut om föreläggande om att redovisa uppgifter
 10. Till kommunens förbindelsepunkt:
  Beslut avseende anmälan om avhjälpandeåtgärd till KF
  Beslut om försiktighetsmåttUPPDATERING 12 JUNI – BILAGAN SKA STRYKAS DÅ SAMTLIGA BESLUT HANDLAR OM FÖRSIKTIGHETSMÅTT TILL KF
  Beslut avseende anmälan om avhjälpandeåtgärdUPPDATERING 12 JUNI BILAGAN SKA STRYKAS DÅ DEN ÄR EN DUBLETT, ERSÄTTS MED ETT NYTT BESLUT OM AVHJÄLPANDEÅTGÄRT TILL HS
  Till spolbrunn: Beslut om avhjälpandeåtgärd sanering
 11. Beslut fastighetsägaren sanering
  Konkurs fastighetsägaren får krav på sanering
  Beslut fastighetsägaren om undersökning
 12. Beslut om inskrivning i fastighetsregistret
 13. Bemötande av slutrapport

Senast uppdaterad: