Arbetsgrupp

I arbetsgruppen ingår deltagare från:

Helsingborg
Lund (två deltagare)
Malmö
Trelleborg
VA-Syd
Länsstyrelsen Skåne

Senast uppdaterad: