Kvicksilversanering VA-avloppsrör vid tandläkarkliniker 2022

Handläggarstödet består av en vägledning och tillsynsmaterial gällande sanering av kvicksilverförorenade avloppsrör från tandvårdskliniker. Tillsynsmaterialet består bl.a. av informationsblad till fastighetsägare och verksamhetsutövare, anmälningsblankett “anmälan om kvicksilversanering” samt exempel på beslut och skrivelser. Syftet med handläggarstödet är att öka kunskapen hos handläggare och ge samsyn mellan berörda aktörer som är involverade i en sanering av kvicksilverförorenade avloppsrör. Målet är att uppnå en tydligare samsyn mellan kommuner och en enhetlig bedömning samt en effektiv och rättssäker handläggning.

Senast uppdaterad: