Kvicksilversanering VA-avloppsrör vid tandläkarkliniker

Projekttid juni 2021 – december 2022

Syftet med projektet är att öka kunskapen och samsynen om sanering av kvicksilver i
avloppsrör från tandläkarkliniker. En del av projektet blir också att ta fram informationsmaterial riktat till verksamhetsutövarna. Projektet ska ge mer enhetlig och effektiv   tillsyn om sanering mellan de skånska kommunerna samt leda till minskat läckage av kvicksilver till det kommunala spillvattennätet samt recipienten.

Senast uppdaterad: