d) Övriga aktiviteter 2024

Vad Hur Vem / ansvarig Frekvens
Drift av hemsidan Löpande. På hemsidan ska finnas tidigare framtaget projektmaterial, information och material från pågående projekt, kalender etc. Verksamhetsledare löpande
Nätverk – dricksvatten Samverkan för inspektörer med ansvar för dricksvattenkontroll. Verksamhetsledare mha Sjöbo miljöförvaltning 2 gånger per år
Nätverk – hälsoskydd Samverkan för hälsoskyddsinspektörer. Verksamhetsledare mha tillfällig planeringsgrupp

1 gång per år

Hälsoskyddsdag eller hälsoskyddsinternat

Hälsoskyddsdag med tema 2024:

  • Råttor – förebyggande arbete och samverkan
  • Radonmätning för hälsoskyddsverksamheter
  • Hur hanteras olägenhetsbegreppet
Nätverk – bassängbad Samverkan för inspektörer med ansvar för bassängbad. Nätverket är kopplat till projekt om bassängbad, och ska utvärderas efter projektets avslut. Verksamhetsledare mha planeringsgrupp Löpande i Teams
Nätverk – fordonsbranschen Samverkan för inspektörer mad ansvar för Verksamhetsledare mha Kristianstads miljöförvaltning 2 gånger per år
Länsmöte för livsmedelskontroll Samverkan för livsmedelsinspektörer. Länsstyrelsen ska delta vid planeringen och information från Livsmedelsverket är huvudpunkten på dagordningen.

2 gånger per år

 

Nätverk – miljöchefer Samverkan för miljöchefer. Verksamhetsledare mha tillfällig planeringsgrupp 1 gång per år
Nyckeltal för miljöförvaltning Skånes Kommuner deltar i arbetet och har en samordnande roll och hjälper därtill med att administrera systemet. Det är Skånes Kommuner som har kontraktet med Miljöbarometern. Verksamhetsledare mha arbetsgrupp

Workshop två gånger per år

Rapportering 1 gång per år

Besök på kommunerna Verksamhetsledarna besöker kommunerna för att lyssna av deras behov, träffa inspektörer och få idéer och inspiration för att kunna utveckla samverkan. Besöken beräknas ta 1,5 timme. Börjar med de kommuner som inte har någon representant i styr- eller beredningsgrupp. Verksamhetsledare 2 besök per termin (liten + stor kommun)

Senast uppdaterad: