Nationella tillsyns- och kontrollprojekt

Miljösamverkan Skåne ska fungera som en kanal mellan centrala myndigheter och de skånska
kommunerna och vid behov stötta kommunerna vid nationella projekt.

Miljösamverkan Skåne tar ställning till hur mycket insatser som ska göras för varje projekt när den närmare
projektplaneringen och inbjudan kommer från respektive central myndighet.

Information om de nationella tillsynsprojekten finns på respektive myndighets webbplats. Planerna för myndigheternas tillsynsvägledning och projekt finns här:

Senast uppdaterad: