Föreslå projekt och aktiviteter inför 2023

För att alla ska kunna påverka och vara delaktiga i Miljösamverkan Skånes verksamhetsplanering har ni fram till den 29 oktober möjlighet att föreslå projekt och aktiviteter inför verksamhetsplanen 2023!

Använd ”MSS Mall för projektdefinition” när du lämnar dina förslag!

MSS mall för projektdefinition 2023

Därefter kommer Miljösamverkans beredningsgrupp att arbeta vidare med de inkomna förslagen, för att i december skicka ut så många som möjligt av dem för omröstning (i en webbenkät). Mot bakgrund av resultatet i omröstningen beslutar Miljösamverkans styrgrupp under nästa vår vilka projekt och aktiviteter som ska ingå i verksamhetsplanen 2023.

Tidsplan:

september – 29 oktober

Kommunerna, Länsstyrelsen och Arbets- och miljömedicin har möjlighet att lämna förslag på projekt och aktiviteter

 

oktober – november

Miljösamverkans beredningsgrupp och styrgruppen arbetar vidare med inkomna förslag

 

december – 28 februari 2022

Förslagen skickas ut sammanställda i en webbenkät, för omröstning

 

mars – april

Sammanställning av resultat

 

maj

Styrgruppen beslutar om verksamhetsplan 2023

 

juni

Kommunerna. Länsstyrelsen och Arbets- och miljömedicin informeras om Miljösamverkans projekt och aktiviteter för 2023  – i god tid för sin verksamhetsplanering!

 

 

När ni skickar in förslag på projekt och aktiviteter ska ni använda ”MSS mall för projektdefinition”. I den skriver ni så tydligt som möjligt om bakgrund, syfte, mål mm – under förutbestämda rubriker. Alla idéer är välkomna!

För de förslag som slutligen ingår i den färdiga verksamhetsplanen, kommer texterna att kompletteras och förtydligas ytterligare innan de tas om hand av projektarbetsgrupperna.

Verksamhetsplanen 2023 kommer även att innehålla löpande aktiviteter som till exempel nätverksträffar och att vid behov delta i och samordna nationella projekt.

 

Senast uppdaterad: