Verksamhetsplan 2023

Miljösamverkan Skånes styrgrupp har beslutat att följande projekt ska starta 2023:

  • Egenkontroll fastighetsägare (revidering av projektmaterial från 2008)
  • Förvaring och hantering av gödsel
  • Illegal avfallshantering
  • Strandskyddstillsyn

Förutom ovanstående projekt är det några projekt som drivs vidare från 2022.

Det finns också en beredskap att inkludera tillsynsprojekt från den nationella tillsynsstrategin eller andra aktuella händelser som uppkommer under året.

Miljösamverkan Skånes verksamhetsplan 2023_BESLUT20220530

Mer information om projekten finns i menyn till höger!

Senast uppdaterad: