3. Verksamhetsplan 2024

Miljösamverkan Skånes styrgrupp har beslutat att följande projekt ska starta 2024:

  • Plastprodukter med otillåtna naturmaterial
  • Tillsyn på tak- och fasadtvätt, blästring och andra underhållsarbeten som genererar ett potentiellt förorenat vatten
  • Fokus bygg- och rivningsavfall utifrån återbruksperspektiv

Förfrågan om att ingå i en projektarbetsgrupp skickas ut i september 2023.

Förutom ovanstående projekt är det några projekt som drivs vidare från 2023.

Det finns också en beredskap att inkludera tillsynsprojekt från den nationella tillsynsstrategin eller andra aktuella händelser som uppkommer under året.

Miljösamverkan Skåne verksamhetsplan_beslut 230607

Mer information om projekten finns i menyn till höger!

Senast uppdaterad: