c) Digitala TEMA-timmar och planerad utbildning

Vi ligger lite efter i verksamhetsplanen 2023. Därför kommer vi under våren 2024 även att ha TEMA-timmar om
Nedskräpning längst vägar och Solcellsparker. Datum läggs efterhand in i kalendern!

Digitala TEMA-timmar 60 min Tid /presentatör Kommentar
Kontroll av utsläppande på marknaden av honung, olivolja

Våren

Helsingborg Stad

Kontroll av livsmedel som omfattas av marknadsförordningen.
Indikatorer på människohandel

Våren

Malmö Stad

Ytterligare två TEMA-timmar genomförs hösten 2024
Utbildning Tid Innehåll
Utbildningens inriktning beslutas hösten 2023 Hösten 2024

 

Senast uppdaterad: