2. Verksamhetsplan 2022

Miljösamverkan Skånes styrgrupp har beslutat att följande projekt ska starta 2022:

  • Tillsyn av tatueringsfärger
  • Projekt skönhetssalonger
  • Tillsyn av det kommunala vattenledningsnätet
  • Tillsyn över kommunalt spillvattennät

Förutom ovanstående projekt är det några projekt som drivs vidare från 2021.

Det finns också en en beredskap att inkludera tillsynsprojekt från den nationella tillsynsstrategin (beslutas i oktober 2021) eller andra aktuella händelser som uppkommer under året.

Miljösamverkan Skåne VP 2022

Mer information om projekten finns i menyn till höger!

Senast uppdaterad: