Material framtaget inom projekt Kontroll av animaliska biprodukter

Här hittar du det material som projektgruppen sammanställt inom projektet. Under sista rubriken på sidan hittar du länken för rapportering av kontrollerna. Rapporteringen ska göras senast den 31 augusti 2021.

Kontrollens upplägg och period

Kontrollerna ska göras under perioden maj till augusti 2021. Projektet avgränsas till kontroller i större butiker som är anslutna till någon detaljhandelskedja (som till exempel Coop eller ICA). Kommunerna bestämmer själv hur många kontroller som görs, kontrollerna återrapporteras till projektgruppen. Rapporteringen görs i en digital enkät via en länk.

Material

Handläggarstöd

Börja med att läsa igenom handläggarstödet. Det riktar sig till handläggare på kommunernas miljöförvaltningar och det ska kunna användas som en anvisning vid handläggning och kontroll.
MSS Handläggarstöd – Animaliska biprodukter 2021 25 maj (uppdaterad 25 maj 2021)

Checklista

I handläggarstödet kan ni läsa kommentarer om de olika punkterna i checklistan.
MSS_Checklista animaliska biprodukter_maj2021

Textförslag

Textförslagen kan vara till hjälp när ni gör era inspektionsrapporter.
MSS Textförslag-ABP 25 maj(uppdaterad 25 maj 2021)

Informationsblad till verksamheter

Informationsbladet skickas ut i samband med att kontrollerna bokas. Längst ner på sidan två kan ni klistra in er kommuns logga eller era kontaktuppgifter. Öppna dokumentet med Adobe Acrobat. Har ni inte möjlighet att använda Adobe Acrobat, kontakta elin.ulander@skaneskommuner.se så kan projektgruppen hjälpa till.

MSS_Infoblad-Animaliska biprodukter (ABP)_maj2021

Rapportering

Kontrollerna som utförs inom ramen för projektet ska återrapporteras till arbetsgruppen, som därefter gör en sammanställning. Rapporteringen görs senast den 31 augusti 2021 i en enkät som ni når via nedanstående länk. Varje miljöförvaltning fyller i enkäten en gång (oavsett om flera inspektörer utfört kontrollerna).

Länk för rapportering: https://response.questback.com/kommunfrbundetskne/cosdonz0vs

Följande frågor ska besvaras

  1. Hur många kontroller har ni gjort sammanlagt inom projektet?
  2. Vilka kategorier av ABP har ni hittat vid kontrollerna?
  3. Vid hur många kontroller noterades avvikelser?
  4. Ange inom vilka områden ni noterat avvikelserna.
  5. Inom vilket område bedömer ni det noterats flest avvikelser?
  6. Saknar ni något i det framtagna materialet?
  7. Kommer ni att fortsätta använda materialet efter projektets slut?

Senast uppdaterad: