Material från utbildningar

Här finns material från utbildningar, seminarier och andra aktiviteter som Miljösamverkan Skåne arrangerar.

Miljökvalitetsnormer för vatten den 8 juni 2017

Dagvattentillsyn den 22 september 2016

Senast uppdaterad: