Projekt som fortsätter från 2020

Projektnamn

Projektets innehåll

Tidsplan

Projektgrupp

1 Kemikaliesmart förskola och skola Framtagen webb förvaltas av länsstyrelsen
2 Små avlopp och gemensamhetsanläggningar Ett projekt för att möjliggöra att rätt krav ställs på små avlopp och gemensamhetsanläggningar. Projektet ska bidra till förbättrad kommunal VA-planering och bidra till miljömålens uppfyllelse för vatten och klimatpåverkan. Oktober 2020 – december 2021 Lund
Osby
Skurup
Trelleborg
Länsstyrelsen
Skånes Kommuner
3 Animaliska biprodukter Syftet är att öka kunskapen om ABP för kontrollpersonal och företag. En samlad kontroll i länet ger likvärdig kontroll. Både livsmedel- och miljöaspekter ska ingå i projektet. Augusti 2020 – december 2020 Hörby
Kristianstad
Malmö
Osby
4 Vatten i Skåne Målet är att öka skyddet av vattenskyddsområden genom förebyggande arbete, information och tillsyn. I projektet tas erforderligt material fram för att stödja detta arbete. Projektet ska omfatta både de kommuner som har VSO och de som inte har VSO. Januari 2020 – december 2021 Helsingborg (2p)
Kristianstad (2p)
Trelleborg
Ängelholm
Länsstyrelsen
Skånes Kommuner
Tillsyn av integrerat växtskydd Ett projekt med syftet att minska användningen av kemiska bekämpningsmedel inom jordbruket. Mars 2019 – september 2020 Förlängs t.o.m. mars 2021 Kristianstad
Lund (2p)
Malmö
Ängelholm
Länsstyrelsen (4p)

Senast uppdaterad: