Nätverk och övriga aktiviteter 2021

Vad

Hur

Vem

Frekvens

Drift av hemsidan Uppdateringar.
På hemsidan ska finnas utrymme för inspektörerna att dela material, även det material som inte är framtaget inom samverkan
verksamhetsledare Löpande
Kemikalieplan Region Skåne Samverkan, utbyta information och vid behov delta i möten verksamhetsledare Vid behov
Hälsosam planering Delta i nätverket, i samverkan med Region Skåne, Arbets- och miljömedicin, länsstyrelsens samhällsbyggnadsenhet och miljöstrategiska enhet. verksamhetsledare Vid behov
Nätverk; Kemikaliesamverkan Samverkan för kemikalieansvariga på kommuner, länsstyrelsen och arbets- och miljömedicin verksamhetsledare 2 gånger/år
Nätverk; Dricksvatten Samverkan för inspektörer med ansvar för dricksvattenkontroll verksamhetsledare 2 gånger/år
Nätverk; Livsmedelskontroll Samverkan för livsmedelsinspektörer, Länsmöte för livsmedelskontroll verksamhetsledare 2 gånger/år
Nätverk; Hälsoskydd Samverkan för hälsoskyddsinspektörer
Hälsoskyddsdag eller Hälsoskyddsinternat
verksamhetsledare 1 gång/år
Besök på miljöförvaltningar/miljöförbund Verksamhetsledarna besöker kommunerna för att lyssna av deras behov, träffa inspektörer och få idéer och inspiration för att kunna utveckla samverkan. En uppföljning av den stora utvärderingen 2017 verksamhetsledare 2 besök/termin
Nyckeltal för miljöförvaltning Skånes Kommuner deltar i arbetet och har en samordnande roll och hjälper därtill med att administrera systemet. Det är Skånes Kommuner som har kontraktet med Miljöbarometern. verksamhetsledare Löpande

Senast uppdaterad: