c) Digitala tematimmar och planerad utbildning 2023

Digitala tematimmar

Tema Tid
Legionella Våren
Minskat läckage av bekämpningsmedel från växthus  Våren
Nedskräpning längst vägar Hösten
Solcellsparker Hösten
Andra aktuella ämnen Vid behov

Planerad utbildning (ej inom projekt)

Utbildning Innehåll Tid
Utbildning om MKN vatten Hösten Tillsyn av industri mm.

Senast uppdaterad: