a) Projekt som fortsätter från 2022

Projektnamn Projektets innehåll Tidsplan Projektgrupp
Tillsyn av tatueringsfärger Många tatuerare tror att i och med att leverantören har anmält sig till Läkemedelsverkets register är färgerna godkända. När vi sen ställer krav på att de ska visa att de färger som de injicerar uppfyller kraven har de i många fall mycket svårt att få analysprotokoll och andra dokument som visar detta. Informera Läkemedelsverket om planerad tillsyn hos tatuerare samt höra om deras planer på tillsyn av färgleverantörer. Ta fram checklista för tillsyn. Ta fram information till kunder och sprida detta i lämpliga forum. Utföra tillsyn av färger hos tatuerare under ett antal veckor. Förbjuda alla färger som inte har spårbart underlag som visar att de uppfyller gällande krav. Sammanställa resultatet och påtala brister hos leverantörerna för Läkemedelsverket. maj 2022 – april 2023 Arbets- och miljömedicin
Helsingborg
Lund
Malmö
Staffanstorp
Skånes Kommuner
Anmälningspliktig verksamhet med hygienisk behandling

Projektet är ett samarbete med Miljösamverkan Kronoberg – Blekinge.

Projektet ska leda till att ett handledningsmaterial tas fram som kan fungera som stöd för inspektioner på denna typ av objekt. En konferens anordnas där erfarenheterna från tillsynskampanjen presenteras i form av en rapport. Projektet kan drivas efter att Socialstyrelsen reviderat allmänna råd och handbok om yrkesmässig hygienisk verksamhet.

april 2022 – mars 2023 Karlskrona
Landskrona
Lund
Malmö
Markaryd
Växjö
Östra Göinge
Skånes Kommuner

Senast uppdaterad: