c) Nätverk och övriga aktiviteter 2022

Vad

Hur

Vem

Frekvens

Drift av hemsidan Löpande. På hemsidan ska finnas tidigare framtaget projektmaterial, information och material från pågående projekt, kalender etc. verksamhetsledare löpande
Nätverk; Kemikaliesamverkan Samverkan för kemikalieansvariga på kommuner, länsstyrelsen och arbets- och miljömedicin verksamhetsledare mha handläggare på länsstyrelsen 2 gånger/år
Nätverk; Dricksvatten Samverkan för inspektörer med ansvar för dricksvattenkontroll. verksamhetsledare mha Sjöbo miljöförvaltning 2 gånger/år
Nätverk; Hälsoskydd Samverkan för hälsoskyddsinspektörer
I form av Hälsoskyddsdag eller Hälsoskyddsinternat.
verksamhetsledare mha en tillfällig planeringsgrupp 1 gång/år
Nätverk; bassängbad Samverkan för inspektörer med ansvar för bassängbad. Nätverket är kopplat till projekt om bassängbad, och ska utvärderas efter projektets avslut. verksamhetsledare mha arbetsgruppen löpande i Teams
Nätverk, miljöchefer Samverkan för miljöchefer. verksamhetsledare mha en tillfällig planeringsgrupp 1 gång/år
Besök på miljöförvaltningar/miljöförbund Verksamhetsledarna besöker kommunerna för att lyssna av deras behov, träffa inspektörer och få idéer och inspiration för att kunna utveckla samverkan. En uppföljning av den stora utvärderingen 2017. verksamhetsledare 2 besök/termin
Nyckeltal för miljöförvaltning Skånes Kommuner deltar i arbetet och har en samordnande roll och hjälper därtill med att administrera systemet. Det är Skånes Kommuner som har kontraktet med Miljöbarometern. verksamhetsledare löpande

Senast uppdaterad: