Seminariedag om tillsyn inom vattenskyddsområden den 21 oktober 2020

Här finns presentationerna från dagen och materialet från workshopen.
Sidan fylls på efterhand med de filmade föredragen.

Program

Inbjudan Seminariedag vattenskyddsområden_rev.september

Presentationerna

1. Varför ska vi skydda vattnet – Susanna Hogdin HaV
2. Lagstiftning och regler tillsyn inom vattenskyddsområden – Emanuel Beyer Länsstyrelsen Skåne
3. Skånes vattenskyddsområden – Lena Svensson Länsstyrelsen Skåne
4. Hur är läget i Skåne – Mattias Gustafsson SGU
5. Projektet – Arbetsgruppen
6. Erfarenheter från Tillsyn på Gotland – Claudia Castillo Region Gotland

Workshop

MSS workshop VSO 21 oktober 2020
Rickarum Skyddsföreskrifter 2015
Föreskrifter Örbyfältet 12FS 2010-79
Så här tänkte vi – workshop

Inspelade föreläsningar

 

Senast uppdaterad: