Kategori: Nyheter

Vill du vara med i en projektgrupp 2023?

Styrgruppen beslutade i juni att följande projekt ska ingå i verksamhetsplanen 2023: Egenkontroll för fastighetsägare – revidering av projektmaterial från 2008 Förvaring och hantering av gödsel Illegal avfallshantering Strandskydd Du kan läsa mer om projektens

Publicerad: 16 september, 2022

Läs mer

Nu är verksamhetsplanen för 2023 färdig!

Miljösamverkan Skånes styrgrupp har beslutat om verksamhetsplanen för 2023. Inom samverkan kommer vi att starta fyra nya projekt som alla ska drivas under ett år. Nytt för 2023 är att vi ska arrangera korta digitala

Verksamhetsplan 2023

Miljösamverkan Skånes styrgrupp ska i mitten av maj besluta om verksamhetsplanen 2023. Innan midsommar kommer vi att informera alla berörda om vilka projekt och aktiviteter som beslutats. Verksamhetsplanen kommer därefter att finnas tillgänglig på hemsidan.

Föreslå projekt och aktiviteter inför 2023

Styrgruppen för miljösamverkan har beslutat att förlänga perioden för att lämna projektförslag inför verksamhetsplanen 2023 så det även är möjligt att ha den nationella tillsynsstrategin i fokus. Läs mer HÄR