Kategori: Nyheter

Tillsyn av det kommunala dricksvattenledningsnätet

Checklistan inriktas på distributionen vilket innebär reservoarer och ledningsnätet. Övriga delar av vattenverk, det vill säga vattenrening och borror ingår inte. Målgruppen är livsmedelsinspektörer som jobbar med tillsyn av dricksvattenledningsnätet. Checklistan hittar du HÄR

Publicerad: 23 november, 2023

Läs mer

Vill du vara med i en projektgrupp 2023?

Styrgruppen beslutade i juni att följande projekt ska ingå i verksamhetsplanen 2023: Egenkontroll för fastighetsägare – revidering av projektmaterial från 2008 Förvaring och hantering av gödsel Illegal avfallshantering Strandskydd Du kan läsa mer om projektens

Publicerad: 16 september, 2022

Läs mer

Nu är verksamhetsplanen för 2023 färdig!

Miljösamverkan Skånes styrgrupp har beslutat om verksamhetsplanen för 2023. Inom samverkan kommer vi att starta fyra nya projekt som alla ska drivas under ett år. Nytt för 2023 är att vi ska arrangera korta digitala