Under 2023 engagerade Miljösamverkan Skånes arrangemang över 500 deltagare!

Inom Miljösamverkan arrangeras nätverksträffar, workshops, utbildningar och TEMA-timmar. Under 2023 deltog 518 personer i arrangemangen.

Publicerad:

Skriv en kommentar