Nu är verksamhetsplanen för 2023 färdig!

Nytt för 2023 är att vi ska arrangera korta digitala tematimmar.

Miljösamverkan Skånes styrgrupp har beslutat om verksamhetsplanen för 2023. Inom samverkan kommer vi att starta fyra nya projekt som alla ska drivas under ett år. Nytt för 2023 är att vi ska arrangera korta digitala tematimmar. Då riktar vi in oss på ett specifikt ämne och lyssnar på hur en kommun, länsstyrelsen eller någon extern föreläsare jobbar med ämnet. Miljösamverkans verksamhetsledare (Niklas och Elin) kommer under 2023 (startar 2022) att besöka ett par miljöförvaltningar/miljöförbund för att lyssna av era behov av samverkan.

Publicerad:

Skriv en kommentar