Kategori: Nyheter

Digital träff om våra skånska nyckeltal för miljöförvaltning

Träffen vänder sig till alla inom miljöförvaltning som rapporterar eller på annat sätt arbetar med nyckeltalen. Vid träffen presenteras resultatet av den senaste rapporten tillsammans med gruppens tankar och kommentarer. Program: -Arbetsgruppens presentation och analys