Nu är Miljösamverkans handläggarstöd för prövning av minireningsverk färdigt!

Detta handläggarstöd har tagits fram inom projektet små avlopp och gemensamhetsanläggningar i Miljösamverkan Skåne. Handläggarstödet är till för dig vid kommunen som arbetar med prövning av minireningsverk. Det kan användas av både nya och mer erfarna inspektörer och användas i sin helhet eller valda delar som är av intresse. Syftet med projektet och detta handläggarstöd är att öka kunskapen och samsynen om små avlopp upp till 25 personekvivalenter (p.e.) främst för kommunala inspektörer. Utgångspunkten är den problembild som kommunerna definierat och då valdes minireningsverk.

Du hittar materialet HÄR

Publicerad:

Skriv en kommentar