Vill du vara med i en projektgrupp 2023?

Fram till den 17 oktober kan du anmäla dig.

Styrgruppen beslutade i juni att följande projekt ska ingå i verksamhetsplanen 2023:

  1. Egenkontroll för fastighetsägare – revidering av projektmaterial från 2008
  2. Förvaring och hantering av gödsel
  3. Illegal avfallshantering
  4. Strandskydd

Du kan läsa mer om projektens innehåll och starttid HÄR!

Förhoppningsvis är det en stimulerande uppgift att dela med sig av sin egen kompetens inom något av projekten till ett resultat som kan komma såväl den egna förvaltningen som andra till nytta.

Det är lärorikt och utvecklande att medverka i en arbetsgrupp och kan ses som ett led i den egna kompetensutvecklingen. En lämplig arbetsgruppgrupp består av 6 – 8 deltagare. Tidsåtgången för att medverka i projekten bedöms innebära en arbetsinsats på cirka 50 – 60 timmar per år, beroende på projektets karaktär. Under projektets gång har vi projektarbetsmöten på plats och digitalt samt eventuellt ett studiebesök om det passar. Mellan projektarbetsmötena kan det förekomma eget arbete. Vid mötena deltar Miljösamverkans projektledare, som också ansvarar för de administrativa uppgifterna, till exempel kallelser och minnesanteckningar. Du kan läsa mer om vad det innebär att delta i ett projekt och om rutiner HÄR!

Publicerad:

Skriv en kommentar