Tillsyn av det kommunala dricksvattenledningsnätet

Miljösamverkan Skånes checklista för tillsyn av det kommunala dricksvattenledningsnätet är färdig.

Checklistan inriktas på distributionen vilket innebär reservoarer och ledningsnätet. Övriga delar av
vattenverk, det vill säga vattenrening och borror ingår inte. Målgruppen är livsmedelsinspektörer som jobbar
med tillsyn av dricksvattenledningsnätet.

Checklistan hittar du HÄR

Publicerad:

Skriv en kommentar