Egenkontroll för fastighetsägare

Projekt 2024

Inom projektet ska vi uppdatera miljösamverkan material om egenkontroll från 2008 (finns på hemsidan under avslutade projekt). För att underlätta arbetsgruppens prioriteringar kommer vi att skicka ut en enkät till miljöförvaltningarna för att undersöka var behoven finns. Enkäten skickas ut i februari / mars 2024.

Senast uppdaterad: