Projekt: Kontroll av dricksvattenanläggningar

Projektet startar hösten 2020

Syfte

Uppdatering den 19 oktober 2020: Projektet kommer inte att genomföras med anledning av att det är för få deltagare anmälda till arbetsgruppen.

Inom projektet ska ”Guide till kontroll av dricksvattenanläggningar ” uppdateras för att anpassas efter gällande lagstiftning.

 

Senast uppdaterad: