Projekt: Hantering i praktiken av massor

Miljösamverkan Skånes styrgrupp har beslutat att pausa projektet till det att Naturvårdsverkets fyra nya vägledningar är färdiga. Deltagarna som ska delta i projektarbetsgruppen träffas digitalt en gång per månad för att stämma av hur arbetet med vägledningarna går samt övriga aktuella frågor som berör ämnet.

 

 

Senast uppdaterad: