Digital träff om våra skånska nyckeltal för miljöförvaltning

Arbetsgruppen för nyckeltal bjuder in till en digital träff den 9 september 2020 klockan 10.00 - 12.00.